ကိုဗစ်နဲ့ယှဉ်တွဲ ရခိုင့်စီးပွားရေး ၂၀၂၁ Vision (စီးပွားရေးစကားဝိုင်း)တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်


Western News-အောက်တိုဘာ ၉ ရက်ဆွေးနွေးသူများ(၁) ဦးကျောက်တောင်နေလသစ္စာကုမ္ပဏီလီမိတက် (ဥက္ကဌ)ထာဝရအောင်မြေအများပိုင် ကုမ္ပဏိလီမိတက် (ဥက္ကဌ)ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလိမိတက် (ဒု-ဥက္ကဌ)(၂) ဦးခင်မောင်ကြီးရခိုင့်စီးပွားရေးဦးဆောင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ( V-Chairman & MD) (၃) ဦးတင်အောင်ဦးAkarite Arr Man Co., Ltd (MD)ရခိုင်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဥက္ကဌ)

 share

ဤနေရာတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်