ရခိုင်တွင် တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ်လာမည်ကို ဒေသခံများစိုးရိမ်


Western News – ဧပြီလ ၃ ရက်

ရခိုင်တွင် လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အားများဖြည်းတင်နေသည့်အတွက် တိုက်ပွဲတစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။


ရခိုငပြှညနြယတြှငြ တပမြတောနြှင့ြ ရကျခိုင့တြပတြောြ AA တို့ တိုကပြှဲဖှဈပှားမှုမရှိဘဲ ငှိမသြကနြသညေမြှာ ၅ လကွောကြှာမှငလြာပှီး မိုငြးရှငြးလငြးရေးနှင့ြ တိုကပြှဲမရှိသည့အြတှကြ စဈဘေးရှောငမြွားကိုနရပေပြှနရြနြ ရခိုငပြှညနြယစြဈကောငစြီက ဒုကျခသညစြခနြး အခွို့ကို သှားရောကပြှောဆိုခဲ့သညြ။


ပှီးခဲ့သည့ြ ၂၀၂၀ ခုနှဈ နိုဝငဘြာလဆနြးပိုငြးက စတငပြှီး ယနေ့အခွိနထြိ တပမြတောနြှင့ြ ရကျခိုင့တြပတြောတြို့ကှား တိုကပြှဲဖှဈပှားမှုမရှိ သောလြညြးလူအငအြားဖှည့တြငြးမှုမွား၊ ကွေးရှာအနီးရှိတောငကြုနမြွား ပေါတြှငတြပစြှဲထားသည့ြ စခနြးမွားမှာရုတသြိမြးခှငြးမရှိဘဲ ယခငအြတိုငြးရှိနသညေဟြု ဒသခေံမွားကပှောဆိုကှသညြ။ပှီးခဲ့သည့ြ မတလြ ၃၁ ရကနြေ့မှစတငပြှီး ယခုဧပှီလ ၃ ရကနြေ့အထိ ၃ ရကဆြကတြိုကြ အမြးမှို့နယတြှငြ လယောဉမြွား ပွံသနြးလကွြ ရှိခဲ့သဖှင့ြ တိုကပြှဲတဈကွော့ပှနြ ပှနဖြှဈလာမညကြို အမြးဒသခေံမွားကစိုးရိမနြကှသေညဟြု အမြးဒသခေံကိုမွိုးလှငကြ ပှောသညြ။” ဒီနေ့အမြးမှာ ၁၂ နာရီမှာ တပမြတောကြလယောဉတြဈစီးပွံသနြးခဲ့တယြ။ ၂ နာရီမှာ တဈစီးပွံတယြ။ ဒရုနြးလယောဉတြှကတေော့ မိုးလငြးအာရုဏမြှာ နေ့စဉလြိုလိုပွံတယြ။ အခုလိုလယောဉပြွံတာက ၃ ရကဆြကြ တိုကရြှိပှီး။ မတလြ ၃၁ ရကနြေ့ကစလို့ လယောဉတြှကပွေံတာ။ အခုလိုတပမြတောကြလယောဉတြှေ ပွံသနြးနလေို့ တိုကပြှဲဖှဈလာမှာကိုစိုးရိမနြကှတေယြ” ဟု ပှောသညြ။တပမြတောနြှင့ြ ရကျခိုင့တြပတြောြ တို့ကှားအပတအြခတရြပစြဲထားသညမြှာ လကမြှတထြိုးစာခွုပခြွုပဆြိုထားခှငြးမဟုတသြည့အြတှကြ အခွိနမြရှေးတိုကပြှဲမွားပှနဖြှဈလာနိုငကြှောငြး ဒသခေံမွားကပှောဆိုနကှသေညြ။လကရြှိအခွိနတြှငလြညြး ရကျခိုင့တြပတြောြ AA မှ လစဉထြုတပြှနသြည့အြပတအြခတရြပစြဲရေးကို ထုတပြှနခြှငြးမရှိသေးပါ။ ရသေ့တောငမြှို့ကိုဘကျကာနှင့ြ ညီအဈကကိုမောငနြှမွားပရဟိတအဖှဲ့ကဥကျကဌ ကိုဘကျကာက ” ရကျခိုင့တြပတြောပြါဝငတြဲ့ ညီနောငြ ၃ ဖှဲ့က အပဈအခတရြပစြဲရေး ထုတပြှနတြဲ့ကိဈစကို သုံးသပနြတယေလြို့ထုတပြှနထြားတယြ။ ဒါနဲ့ပတသြကလြို့ ကွှနတြောသြုံးသပရြ သလောကတြော့ တပမြတောနြဲ့အအတေေို့က တဈဖကနြဲ့တဈဖကတြငြးမာလာနထငေလြို့ထငတြယြ။ ဒီလိုဆိုရငတြော့ တိုကပြှဲဖှဈလာနိုငတြယြ” ဟု ပှောသညြ။ဒသခေံမွား၏ ပှောဆိုခကွမြွားနှင့ြ ပတသြကြ၍ ရခိုငပြှညနြယစြဈကောငစြီ၏ အဖှဲ့ဝငြ ဗိုလမြှူးကှီးမငြးသန့အြားဆကသြှယရြာတှငြ ဖုနြးလကခြံဖှဆေိုခှငြးမရှိခဲ့သလို ရခိုငပြှညနြယစြဈကောငစြီ၏ သတငြးထုတပြှနရြေးတာဝနခြံ ပှညနြယြဥပဒခွေုပြ ဦးလှသိနြးက ဆကသြှယရြာမှာ သူအနနေဲ့အဆိုပါကိဈစမွားမသိရှိကှောငြးနှင့ြ စဈရေးနှင့ြ ပတသြကြ၍ ဗိုလမြှူးကှီးမငြးသန့ကြို မေးရနပြှနလြညဖြှဆေိုခဲ့သညြ။လကရြှိရခိုငပြှညနြယြ၏ မှပှငေအြခှအနေတှငြေ ယခငကြထကြ လူအငအြားမွားဖှည့လြာနခှငြေး၊ လမြးမမွားပေါတြှငသြှားလာနခှငြေး၊ ရိကျခာမွားဖှည့တြငြးနခှငြေး တို့ကိုတှေ့မှငနြရသေဖှင့ြ တိုကပြှဲမွားပှနဖြှဈလာမညဆြိုသည့အြတှေးမွားဖှဈပေါနြသညေဟြု သငြျဂဟကမြးလကရြကျခိတအဖှဲ့က ဥကျကဌ ကိုအမြးသားကှီးက ပှောသညြ။“ ကွှနတြောတြို့မှပှငေအြခှအနေအရေကှည့ရြမယဆြိုရငြ မှနမြာ့တပမြတောဖြကကြအငအြားတှဖှညေ့လြာတာတှရှေိတယြ။ အငအြားတှဖှညေ့နြတောက အရငကြထကပြိုမွားလာတာကိုတှေ့ရတယြ။ တဈခွို့ဆိုရငြ တပမြတောသြားတှသှေားလာနတောတှေ၊ ရိကျခာတှအတေငအြခလွုပနြတောတှကေ အရငကြထကပြိုမွားလာနတယြေ။ ဒါကှောင့ြ မှပှငေအြခှအနေအရေ တိုကပြှဲတှဖှဈေလာ နိုငမြလားဆိုတဲ့အတှေးတှေ ဖှဈပေါနြတယြေ” ဟု ပှောသညြ။မှနမြာ့တပမြတောအြနဖှငေ့ြ ငှိမြးခမွြးစှာဆနျဒပှနကှသေော နိုငငြံသူ၊ နိုငငြံသားမွားအား အကှမြးဖကပြဈသတနြခှငြေးမွား ခကွခြငွြး ရပတြန့ပြှီး မိဘပှညသြူမွားတောငြးဆိုနသညေ့ြ နိုငငြံရေးပှူနာဖှရှငြေး မှုကို အမှနဆြုံး‌ဆောငရြှကရြနလြိုအပကြှောငြး မတလြ ၃၀ ရကနြေ့တှငြ ရကျခိုင့တြပတြောြ(AA) ပါဝငသြည့ြ ညီနောငမြဟာမိတြ ၃ ဖှဲ့ကထုတပြှနခြဲ့သညြ။ညီနောငမြဟာမိတြ ၃ ဖှဲ့အနဖှငေ့ြ တဈဖကသြတအြပဈအခတရြပစြဲခှငြးကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ စကတြငဘြာလ ၉ ရကနြေ့မှ ၂၀၂၁ ခုနှဈ မတလြ ၃၁ ရကြ‌နေ့အထိ အဖှတလြိုကခြှဲ၍အကှိမကြှိမထြုတြ ပှနခြဲ့သောလြညြး လကရြှိအခွိနတြှငြ တဈဖကသြတအြပတြ အခတရြပစြဲခှငြးကိဈစရပအြား ထုတပြှနမြညြ၊ မထုတပြှနမြညကြို ပှနလြညသြုံး သပနြကှသေညဟြု ဆိုသညြ။


၂ နှဈနီးပါးကှာဖှဈပှားခဲ့သည့တြိုကပြှဲအတှငြး အရပသြး ၃၄၃ ဦးသဆေုံးခဲ့ပှီး ၇၆၉ ဦးထိခိုကဒြဏရြာရရှိခဲ့သညြ။ ယငြးအပှငြ ဒသခေံ ၁ သိနြး ၃ သောငြးကွောြ စဈဘေးရှောငစြခနြးမွားတှငခြိုလှုံနကှရေသညဟြု ရခိုငတြိုငြးရငြးသားမွိုးနှယစြုမွားအစညြးအရုံး(REC) ၏မှတတြမြးမွားအရသိရသညြ။

Western News- WN

 share

ဤနေရာတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်